ទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភីអិលស៊ី

  • pp corrugated advertising board

    ទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភីអិលស៊ី

    ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសន្លឹកប្រហោងត្រូវបានលាតសន្ធឹងនិងធ្វើពីវត្ថុធាតុដើម PP ដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងធន់នឹងការជ្រាបទឹកនិងឆក់ហើយងាយស្រួលបោះពុម្ពទំហំនិងរូបរាងដែលត្រូវបានកំណត់។