ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • How long can the general hollow board turnover box be used?

    តើប្រអប់វេនក្តារប្រហោងទូទៅអាចប្រើបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

    អ្នកផលិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រហោងជីវិតនៃប្រអប់វេនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តមិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងគុណភាពផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ដើម្បីពង្រីកអាយុកាលសេវាកម្មនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការប្រើប្រាស់តើគួរធ្វើអ្វីខ្លះ? ដើម្បីបងា្ករចរន្តអគ្គិសនីឋិតិវន្តសន្លឹកប្រហោង manu ...
    អាន​បន្ថែម